clorură de polivinil 2

in #rumancomlast year

clorură de polivinil 2

Legume și fructe

Clorura de polivinil se obține prin polimerizarea unei molecule numite clorură de vinil în care un hidrogen dintr-o moleculă de etilenă este înlocuit cu clor. Clorura de vinil este produsă prin adăugarea de clorură de hidrogen la acetilenă obținută prin reacția carburii cu apă și prin reacția clorului gazos cu etilena obținută din petrol pentru a înlocui un atom de hidrogen cu clor. Clorura de vinil obținută în acest mod este un lichid cu un punct de fierbere scăzut care se vaporizează la aproximativ -10 ° C. Pentru a polimeriza acest lucru, acesta este polimerizat prin presiune, agitare și încălzire într-o stare fin dispersată împreună cu un catalizator cum ar fi peroxidul de benzoil. Această metodă se numește polimerizare în suspensie. În plus, există o metodă de polimerizare în emulsie în care se adaugă un emulgator la o clorură de vinil specială pentru a emulsiona clorura de vinil și la aceasta se adaugă un catalizator pentru a polimeriza. Clorura de polivinil astfel obținută se obține ca o masă albă pulbere.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.024
BTC 26785.38
ETH 1870.49
USDT 1.00
SBD 2.22