Polistiren 1

in #rumancomlast year

Polistiren 1

Polistirenul, polistirenul sau polistirolul este un tip de termoplastic ușor, fără gust și inodor. Se utilizează în articole de uz casnic, jucării, izolatoare electrice, aparate de radio, cutii de televiziune, materiale de ambalare etc.

Polistirenul este fragil, deci este rar folosit singur, dar adesea amestecat cu alți polimeri. Este uneori folosit ca SBR, SBS, HIPS etc. prin amestecarea cauciucului butadienic.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.028
BTC 27157.27
ETH 1904.69
USDT 1.00
SBD 2.26