polietilena gazoasă

in #rumancomlast year

polietilena gazoasă

Compania americană Union Carbide a dezvoltat o nouă metodă de fabricare a polietilenei numită metoda fazei de vapori. Aceasta este o metodă de polimerizare a etilenei într-un rezervor de reacție, cum ar fi un tambur, prin pulverizarea și plutirea unui catalizator cu gaz și sintetizarea polietilenei de densitate mică la presiune medie și joasă. Este o metodă inovatoare care obține un polimer cu aceeași proprietate doar la câteva zeci de atmosfere la presiune medie, ceea ce a cerut anterior să fie mii de atmosfere. Această metodă în fază gazoasă este cel mai simplu proces de polimerizare într-o fază fluidizată în fază gazoasă fără a utiliza un solvent. Comparativ cu metoda convențională de înaltă presiune, costul echipamentului este redus cu 1/2 și consumul de energie este redus cu 1/4.

Polietilena obținută se numește LDPE liniar (L-LDPE) și are același nivel de densitate ca polietilena convențională cu densitate redusă (LDPE de înaltă presiune) prin metoda de înaltă presiune și atrage atenția ca material care prezintă un nivel excelent. proprietăți fizice cu multe caracteristici.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27739.11
ETH 1906.61
USDT 1.00
SBD 2.17