Polipropilenă (PP)

in #rumancomlast year

Polipropilenă (PP)

Polipropilena (PP), ca și polietilena, se obține prin polimerizarea propilenei obținute din petrol cu ​​un catalizator Ziegler-Natta și este fabricată în același mod ca polietilena de joasă presiune. PP stabil, format doar din carbon și hidrogen, a fost clasificat drept „resursă a viitorului” de Greenpeace, un grup ecologic, deoarece nu conține hormoni din mediu și poate fi reciclat.

Polipropilena are o grupare metil (CH3) atașată la oricare alt carbon din lanțul molecular din polietilenă și are o formă regulată, scurtă, ramificată. Filmele din polipropilenă sunt mai transparente și puțin mai dure decât filmele din polietilenă.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26522.37
ETH 1850.42
USDT 1.00
SBD 2.17