clorură de polivinil 1

in #rumancomlast year

clorură de polivinil 1

Clorura de polivinil (PVC) este un termoplastic puternic, ușor de colorat, dur sau flexibil și rezistent la uzură. Slab la căldură Se folosește pentru piele artificială, panouri de înregistrare, materiale de ambalare, țevi, izolatoare electrice și materiale pentru pardoseli. [5] Vinilul este un plastic folosit de mult timp. De la lucruri moi, cum ar fi cearșafuri, genți de mână și jucării moi umplute, până la lucruri dure, cum ar fi tăvi de scurgere și conducte de apă, se fac diverse lucruri.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.028
BTC 27157.27
ETH 1904.69
USDT 1.00
SBD 2.26