polietilen tereftalat

in #rumancomlast year

polietilen tereftalat

Polietilen tereftalatul are o transparență ridicată și proprietăți bune de izolare termică. Termoplastic. Este ușor și nu are gust sau miros. denumit PET. Înveliș de sârmă „Se utilizează pentru articole de uz casnic, jucării, izolatoare electrice, cutii de radio și televiziune și materiale de ambalare. Contează majoritatea sticlelor de băuturi din plastic distribuite pe piață, așa că o sticlă de plastic denumită în mod obișnuit este o sticlă din acest material. Formula este (C10H8O4) n.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26490.31
ETH 1854.20
USDT 1.00
SBD 2.18