clorura de polivinil

in #rumancom11 months ago

clorura de polivinil

natura și argumentele pro și contra

Lanțul molecular al clorurii de polivinil are o structură în care clorul este atașat pe un singur carbon al lanțului molecular din polietilenă. Deoarece acest element de clor este un atom mare și un atom puternic care atrage electronii, lanțul de clorură de polivinil devine dificil de mișcat liber. Din acest motiv, clorura de vinil este un material dur și fragil. Când se folosește efectiv clorură de polivinil, un compus precum dioxi ftalat (DOP) și tricrazil fosfat (TCP) este amestecat cu acesta pentru a crește plasticitatea. De asemenea, adăugați stabilizatori sau umpluturi pentru a preveni descompunerea.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27840.76
ETH 1907.33
USDT 1.00
SBD 2.17