polietilena

in #rumancomlast year

polietilena

Utilizare

Este utilizat pentru diverse recipiente, pelicule de ambalare, fibre, țevi, ambalaje și vopsele. Cupele și cupele sunt fabricate prin extrudare, iar recipientele pentru produse chimice industriale și recipientele pentru detergenți lichizi sunt realizate prin turnare prin suflare. Fibra are o forță de tracțiune ridicată de 9 g pe denier și este utilizată în principal pentru frânghii industriale și altele asemenea. Recent, au fost produse multe filme de ambalare.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27840.76
ETH 1907.33
USDT 1.00
SBD 2.17