istorie

in #rumancomlast year

istorie

Dezvoltarea materialelor plastice variază de la utilizarea substanțelor naturale din plastic (de exemplu, gumă, șelac) la substanțe naturale modificate chimic (de exemplu, cauciuc natural, nitroceluloză, galalidă) și, în cele din urmă, la molecule complet sintetice (de exemplu, bakelită, epoxi, clorură de polivinil). În jurul anului 1600 î.Hr., Mesoamerica a folosit cauciuc natural pentru bile, benzi și figurine.

În timpul Revoluției Industriale din secolul al XIX-lea, industria chimică s-a dezvoltat și au fost raportate numeroase substanțe. Dezvoltarea materialelor plastice a accelerat, de asemenea, descoperirea vulcanizării de către Charles Goodyear.

Celuloidul (nitroceluloză) este considerat primul plastic artificial. Acest material plastic a fost brevetat în 1856 de Alexander Parkes din Birmingham, Anglia. A fost dezvăluit la Expoziția Internațională din 1862 de la Londra. (Recent, a apărut și un nou plastic fabricat din porumb.)

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26481.02
ETH 1850.37
USDT 1.00
SBD 2.18