sens plastic

in #rumancomlast year

sens plastic

Plasticul (în engleză: plastic) este derivat din cuvântul grecesc plastikos, ceea ce înseamnă că poate fi ușor procesat într-o formă dorită și este un compus molecular ridicat care poate fi modelat prin aplicarea căldurii și presiunii. Există multe tipuri și pot fi împărțite în rășini termoplastice și rășini termorezistente, în funcție de faptul dacă pot fi reprocesate prin aplicarea căldurii.

Majoritatea materialelor plastice se topesc sau se descompun când sunt încălzite la peste 100 ° C. [1] Se numește rășină sintetică.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.028
BTC 27157.27
ETH 1904.69
USDT 1.00
SBD 2.26