Polietilenă 3

in #rumancomlast year

Polietilenă 3

polietilena de inalta presiune

Când o cantitate mică de oxigen sau peroxid este adăugată la etilenă gaz purificată, presurizată la aproximativ 2.000 atmosfere și încălzită la aproximativ 200 ° C, se produce polietilenă cu densitate redusă (LDPE) cu o densitate de 0,915 până la 0,925. Această metodă de polimerizare este așa-numita polimerizare în vrac, numită și metodă ICI și este cea mai veche metodă de polimerizare a etilenei din istorie. În aparatul de polimerizare, este necesară cercetarea pentru a elimina căldura polimerizării și, deoarece este ușor să se formeze un polimer reticulat atunci când se atinge o rată ridicată de polimerizare, rata de conversie trebuie să fie suprimată la aproximativ 20%. Cu cât este mai mare presiunea de polimerizare, cu atât poate fi obținut polimerul cu greutate moleculară. În prezent, diferite metode de polimerizare la presiune înaltă derivate din metoda ICI sunt implementate industrial.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26490.31
ETH 1854.20
USDT 1.00
SBD 2.18