polietilena de joasa presiune

in #rumancom8 months ago

polietilena de joasa presiune

Când TiCl4, un catalizator organometalic inovator dezvoltat de Ziegler, este pulverizat cu un solvent hidrocarbonat și trecut prin etilenă gazoasă la presiune atmosferică la 90 ° C sau mai mică, se produce suspensie de polietilenă. Polimerizarea se desfășoară într-un mecanism anionic, iar situsul activ este în Ti. Greutatea moleculară a polietilenei produse ajunge la 300.000 și se poate obține un PE liniar cu puține ramuri. Recent, a fost dezvoltat un catalizator Ziegler extrem de activ și se pot obține 30-40 kg de etilenă la 1 milimol de Ti, iar îndepărtarea catalizatorului a devenit inutilă. Polietilena obținută prin metoda de presiune scăzută este adesea denumită în mod colectiv polietilenă de presiune medie-joasă, deoarece proprietățile sunt similare cu cele obținute prin metoda de presiune medie.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23474.79
ETH 1639.71
USDT 1.00
SBD 2.63