poliester 1

in #rumancomlast year

poliester 1

Poliesterul este un tip de polimer care este durabil, dar nu are higroscopicitate. Se încălzește slab, nu se încrețește ușor și nu își schimbă bine forma.

Mulți oameni confundă țesătura din poliester cu cea impermeabilă, dar nu are funcție impermeabilă și are funcția de absorbție și descărcare rapidă.

Sort:  

You've got a free upvote from witness fuli.
Peace & Love!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27778.78
ETH 1904.67
USDT 1.00
SBD 2.17