Polietilena

in #rumancom8 months ago

Polietilena

este în mare parte împărțită în polietilenă de înaltă presiune (polietilenă cu densitate redusă sau polietilenă moale) și polietilenă cu presiune medie-joasă (polietilenă cu densitate mare sau polietilenă dură) în ceea ce privește metoda de fabricație și performanța. Între timp, odată cu inovația remarcabilă a tehnologiei de fabricație, este acum posibilă fabricarea polietilenei cu densitate redusă prin metoda presiunii medii-scăzute, iar conceptele de polietilenă de înaltă presiune și polietilenă de presiune medie-joasă devin neclare. Polietilena se mai numește colectiv poliolefină prin combinarea cu polipropilenă și alți polimeri olefinici.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 23316.00
ETH 1664.28
USDT 1.00
SBD 2.74