Múinteoirí agus mic léinn.

in #roobiah4 years ago

Múinteoirí agus mic léinn. Is iad an dá phríomhfhigiúr san oideachas. Ba cheart go mbeadh an caidreamh idir múinteoirí agus daltaí bunaithe go maith lena chinntiú go rathúil le scoileanna a gcuid spriocanna a bhaint amach chun oideachas a thabhairt do mhic léinn. Nuair a bhíonn fadhbanna iompraíochta ag mic léinn, is gá do mhúinteoirí dul isteach agus na daltaí a mhúineadh ar an mbealach ceart chun iompar trí fhoghlaim faoi thuiscint cheart agus pionós.

Coin Marketplace

STEEM 0.34
TRX 0.06
JST 0.046
BTC 38084.15
ETH 2763.47
USDT 1.00
SBD 4.34