Med kjærlighet er det lengsel

in #roobiah4 years ago (edited)

I ordet kjærlighet må det være lengsel.
Alle av oss må føle lengsel.
Longing er ikke bare for noen,
men det kan være for alle som er til stede i våre liv.

Det kan være fortid eller nåværende.
Å ja! Hvis vi snakker om lengsel, må vi være forsiktige med overdreven lengsel,
fordi det kan påvirke personen negativt.

Mange av disse lengder eksisterer hos tenåringer,
fordi ifølge helbrederne er lengder en slags sykdom,
ligner det som kalles melankoli
som skyldes selve lidelsens handling.

Fordi det var han som førte inn i sin egen sjel,
slik at hans tanker dømmer en vakker karakter.
Den fysiske årsaken skyldes at de dårlige hormonene stiger i hjernen.
Derfor fortsett å holde unna noe som bringer skade i våre liv.

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 38094.63
ETH 2599.76
USDT 1.00
SBD 4.11