Majstroj kaj studentoj

in #roobiah4 years ago

Majstroj kaj studentoj estas la du ĉefaj figuroj en edukado. La rilato inter instruistoj kaj studentoj devus esti bone establita por certigi, ke lernejoj sukcesas atingi siajn celojn eduki studentojn. Kiam studentoj havas kondutajn problemojn, instruistoj devas eniri kaj instrui al la studentoj la ĝustan manieron konduti tra lernado pri konvena kompreno kaj puno.

Coin Marketplace

STEEM 0.35
TRX 0.06
JST 0.046
BTC 38513.65
ETH 2796.50
USDT 1.00
SBD 4.34