Kennarar og nemendur

in #roobiah4 years ago

Kennarar og nemendur. eru tvö helstu tölur í menntun. Sambandið milli kennara og nemenda ætti að vera vel komið á fót til að tryggja að skólinn nái árangri í því að ná markmiðum sínum við menntun nemenda. Þegar nemendur hafa hegðunarvandamál þurfa kennarar að fara inn og kenna nemendum réttu leiðina til að hegða sér með því að læra um rétta skilning og refsingu.

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36784.77
ETH 2398.28
USDT 1.00
SBD 4.00