Cu dragoste există dorință

in #roobiah4 years ago

În cuvântul dragoste trebuie să fie dor.
Toți trebuie să simțim dorința.
Dorința nu este doar pentru cineva,
dar poate fi pentru oricine este prezent în viața noastră.

Poate fi trecut sau actual.
Oh, da, dacă vorbim despre dor, trebuie să fim atenți la dorința excesivă,
deoarece poate afecta negativ persoana.
Multe dintre aceste lungi există în adolescenți,
pentru că, în conformitate cu vindecătorii sunt de un fel de boală,
similar cu ceea ce se numește melancolie,
care este cauzată de actul suferinței în sine.
Pentru că el a adus în sufletul său,
astfel încât gândurile lui să judece un personaj frumos.
Cauza fizică se datorează faptului că hormonii răi cresc în creier.
De aceea, continuați să vă păstrați departe de ceva care aduce rău în viața noastră.

Sort:  

Upvoted ☝ Have a great day!

Congratulations @roobiah! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board of Honor

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @roobiah! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.31
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 38229.95
ETH 2613.32
USDT 1.00
SBD 4.09