Ahuĺnaje kachannie tuha pa domie

in #roobiah4 years ago

Pa slovach liubovi pavinna być tuha pa domie.
Usie my pavinny być sumavaŭ.
Sumuje nie toĺki dlia kahości,
alie heta moža być dlia ŭsich liudziej, jakija prysutničajuć u našym žycci.

Mahčyma, u minulym ci adbyvajecca.
Ach, da! Kali my havorym pra tuhu, pryjdziecca bajacca prazmiernaj tuhi,
tamu što heta moža mieć niehatyŭnyja nastupstvy dlia čalavieka.
Heta imkniennie Manyoritas Jakoje zmiaščajecca ŭ padlietkavym uzroscie,
tamu što, na dumku liekaraŭ prapuscili heta svajho rodu chvaroba,
padobna tamu, što nazyvajecca mielancholijaj,
sipenderita vyklikanaje samoha aktu.
Bo toj, chto prynosić u svaju ŭlasnuju dušu,
tamu suddzia vydatnyja dumki piersanaža.
Fizičnyja pryčyny drennaj pajezdki z-za harmonaŭ u halaŭnym mozhu.
Tamu pa-raniejšamu trymacca daliej ad usiaho, što prynosić škodu ŭ našym žycci.

Coin Marketplace

STEEM 0.35
TRX 0.06
JST 0.046
BTC 38387.22
ETH 2779.17
USDT 1.00
SBD 4.35