Sort:  

з краснопузою свастикою))

This post has received a 14.28 % upvote from @kath1 thanks to: @mariam.kerromi.

This comment has received a 1.42 % upvote from @speedvoter thanks to: @gravitcaper.

tam-tam

This comment has received a 1.84 % upvote from @speedvoter thanks to: @gravitcaper.

Дев'ять, будь ласка, дев'ять!!!

кліп від іісусозалежних

"Ти знаєш" не спрацювало, добре шо є чарівна цифра 9

This comment has received a 0.93 % upvote from @speedvoter thanks to: @gravitcaper.

Ну що ж, залишилися дві непарні позиції з апострофом. Давай то шо меньшеньке.

200-річне масло

This comment has received a 0.14 % upvote from @speedvoter thanks to: @gravitcaper.

This comment has received a 0.77 % upvote from @speedvoter thanks to: @gravitcaper.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.07
JST 0.042
BTC 29919.14
ETH 2034.08
USDT 1.00
SBD 2.61