ROR Yeni Güncellemelerini Açıkladı

in #roadofrich2 years ago

Merhaba , ROR ekibi yeni güncellemelerini duyurdu. Resmi hesaplarında yaptıkları açıklamaya göre 25 Kasım - 1 Aralık arasında gerçekleşecek olan güncellemede oyuna en önemli güncelleme olarak PVP özelliği yani oyun vs oyuncu özelliği gelecek.
PVP ile ayrıntılı bilgilerin bu hafta açıklanacağını da eklediler.
Bir diğer güncelleme ölen karakterlerin işaretle gösterileceğidir. Süresi dolan karakterler siz kontrol etmediğiniz veya hata almadığınız sürece ölüp ölmediğini bilemiyordunuz. Bunu da yeni güncelleme ile değiştirmeyi planlıyorlar.
Oyuncuların sahip oldukları RORS tokenlarda oyun ekranında gösterime çıkacaktır. Yine her güncellemede olduğu gibi yeni itemler de bu hafta gerçekleşen güncelleme ile oyuna eklenecek.

Benim oyundan beklentim büyük .

Sort:  

Congratulations @cliff123! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.08
JST 0.040
SBD 2.51