ROR Kuzey Kore Eklendi

in #roadofrich2 years ago

Road of Rich oyunundaki haritalar çoğalmaya başladı . Bu hafta yenilenen haritaya Güney Kore'nin ardından Kuzey Kore'de eklendi.

harita.png

Harita ile birlikte farklı itemler eklendiğide söyleniyor.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.05
JST 0.038
BTC 35944.09
ETH 2372.19
USDT 1.00
SBD 3.71