ROR Karakteri Daha Güçlü Yapmak

in #roadofrich3 years ago

Oyunda bulunan canavarları yenmek için karakterlerimizin daha güçlü olması gerekmektedir. Ror oyununda karakterleri daha güçlü yapmak için level 1 olan başka bir karakterin güçlerini güçlü yapmak istediğiniz karakteri verebiliyorsunuz .

5.png

Ben dün Diana karakterini ve Zero-01 karakterini daha güçlü yapmak için bu değişimi gerçekleştirdim. Oyunda karakterlerin güncel güç oranı ve değişimden sonraki güç oranlarını bir tablo halinde ayrıntılı bir biçimde gösteriyor.

4.png

En sonda ise değişimi başarılı bir şekilde tamamlama oranınızı gösteriyor. Buda her seferinde başarılı olamayacağımızı gösteriyor.

3.png

2.png

Ben Diana'da başarılı oldum fakat Zero-01 'da başarma oranı %90 olmasına rağmen kayıp ettim.

Sort:  

Make mercenary stronger
Strong mercenaries can earn more gold.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.039
BTC 29268.35
ETH 1962.33
USDT 1.00
SBD 2.36