ROR İtem Alımı

in #roadofrich3 years ago (edited)

Oyundaki karakterleri daha güçlü yapmak isterseniz karakterlerin itemlerini almanız gerekiyor. Ben başlangıç olarak pantolon ve kılıç aldım . Oyunda bir çok level da kılıç , pantolon , başlık, küpe ,ayakkabı gibi itemler bulunuyor.

1.png

Kılıç için demirinizin olması gerekmektedir. 10 tane kılıç için 100 adet demir ve 1000de oyun parası ödemeniz gerekiyor.

6.png

Pantolon yaptırmak isterseniz eğer kumaşa ihtiyacınız olacak . 9adet pantolon için 90 adet kumaş ve 900 oyun parası ödedim

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.08
JST 0.040
SBD 2.51