Roa Of Rich Yolculuk Yapma

in #roadofrich2 years ago

Road of Rich oyununda şehirler arası yolculuk yapabiliyorsunuz. Gerçekleştirdiğiniz bu yolculuklar gittiğiniz şehirlere göre yolculuk saatiniz farklılık gösteriyor. Yolculuklar genelde 1 ila 5 saat sürüyor. Gittiğiniz şehirlere göre kazandığınız itemlerde farklılık gösteriyor.

roror.png

Yolculuğunuz sırasında oyun içinde farklı bir şey yapmanıza izin verilmiyor. Yolculuk süreniz ve yolculuk rotanızı görebiliyorsunuz.

Acaba ülkeler arası yolculuklar kaç sürecek?

Coin Marketplace

STEEM 0.36
TRX 0.07
JST 0.048
BTC 39933.62
ETH 2923.08
USDT 1.00
SBD 4.41