bipsdoek (versifex poem #6)steemCreated with Sketch.

in #rijmlast year

aer et vats gleenel genvertiet zilveenne
oze ep for staumel flirsgemeet benstet
er in ja len diepit presgebaut meppridol

verom erg den heensen skeldook fendeenne
niethet el bap graapep depgebuur venvet
een un ik gut duifich snitonsmeen bipsdoek

egoen die rit doonat dritsverjaach smenzeenne
plel twee nen smienech helbenoet binhet
mim erg vap weensar dinopwiel tapdidol

beot nee snen baapaf bitkuis skechdeenne
te il niet sman daanach dofherreit rinsdet
jes aan mep zoopem butgevuur jetboek

emiets als bils jaatel bratrehiet senshidol
eepniet las toonets grit omvool nipszoek
lich aan flens fuisim simafzaaf klirjidol
inoot voor diks neelis schisontsmaut detnoek

van erg spak geetef krikgereens bramspeenne
de en zij ves feupek mominnees mepfet
vech ik des veekech sepgetuup stomsseenne
van als mor goochol wokherbees raksbet


This is a poetry account now. Read my blog posts on Hive.