Log nr. 4.

in remission •  2 months ago

Sender en sms til Anja Schilling med et link til denne logbog:

Hej Anja Schilling, som du ved har det været præsent i lang tid at jeg bliver raskmeldt (det I kalder remission), da jeg er rask i hovedet og hverdag er aktiv på mange fronter. Idag var jeg foreksempel i fitness centeret og jeg er ved at forberede noget arbejde som vil være offentligt når det er klart i fremtiden. Mine børn mangler mig og derfor beder jeg om remission snarest så jeg kan gå videre til næste statslige instans statsforvaltning og lignende instans i Sverige. Min logbog forklarer sig selv og jeg mener at jeg holder mig inden for lovens rammer, iøvrigt vil jeg bede om jeres medvirken til at jeg eventuelt optager fremtidige samtaler så jeg har dokumentation for hvad der bliver sagt og senere kan referere samtalen præcist. Jeg har oplevet mange useriøse, grænseoverskridende samtaler i psykiatrien gennem tiden og håber at kunne undgå at det sker igen ved denne foranstaltning og snarest afslutte mit forløb hos jer med en rask melding. Vh Lasse Ehlers

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!