Wanneer is een overeenkomst een rechtsgeldige overeenkomst?

in #rechtsgeldig3 years ago (edited)

Eigenlijk moeten we de vraag anders stellen: Wanneer ben je gebonden aan een contract? Hoe je het went of keert dat is wat je wil weten. Een grote kans dat je hier bent gekomen omdat je in een situatie zit waarbij iemand anders vindt dat je bepaalde afspraken moet nakomen. Of misschien wil je weten tot hoe ver je kunt gaan totdat je ergens aan vast zit. Hoe het ook zij, in dit artikel lees je meer over geldige en niet geldige overeenkomsten.

Vaak wordt er gezegd: belofte maakt schuld. Klopt dat ook altijd? In het dagelijks leven is het redelijk makkelijk. Je collega belooft in de pauze een ommetje met jou te maken Iedereen weet dat er wat van elkaar wordt verwacht. Dat wat er is beloofd. Maar heb je dan nu een rechtsgeldige contract?

Bij lang niet alle afspraken is er sprake is van een geldig contract. In dit artikel laten we zien wanneer een overeenkomst rechtsgeldig is, op wat voor manier een contract kan ontstaan en wanneer een overeenkomst ongeldig is.

Voorwaarden voor een geldig contract
Zoals gezegd ontstaat er bij lang niet alle gemaakte afspraken een rechtsgeldig contract. Om van een geldige overeenkomst te kunnen spreken moet er aan zekere voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden zijn het aanbod en de aanvaarding daarvan, de wilsverklaring van de partijen en desnoods gerechtvaardigd vertrouwen. Wil je weten wat dit inhoudt? Lees dan via de link verder.

Lees hier verder: https://www.ris-rijkschroeff.nl/Blogs/Verbintenissenrecht/Wanneer-is-een-overeenkomst-een-rechtsgeldige-overeenkomst

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 64203.15
ETH 3065.06
USDT 1.00
SBD 3.93