Splatoon 2 (podgląd)

in recenzja •  9 months ago 

Splatoon 2 został wydany tylko na Konsole Nintendo Switch w dniu 21 lipca 2017 roku. Przed kupnem najlepiej zadać sobie pytania: Czy warto kupić grę po ponad roku? Tak, ponieważ gra jest bardzo ciekawa tak samo jest kolorowa i kreskówkowa co zmniejsza proces starzenie się gry. Czy kupić wersję kartridżową czy cyfrową? Żyjemy w Polsce wersje pudełkowe są tańsze od wersji cyfrowej nie mam do tego problemu tylko dla mnie jest to dla mnie dziwne bo samo zrobienie kartridża to są chyba duże koszty nie wiem ja się nie znam. Czy trzeba płacić za granie po sieci? Tak, abonament Nintendo Switch Online pozwala grać po sieci w ponad 100 tytułów, usługa daje nam też granie w klasyczne gry Nintendo z NESa np. w Super Mario Bros., The legend of Zelda i Metroid. Sam Abonament jest bardzo opłacalny chociaż nadal nie rozumiem dlaczego musimy (gracze) płacić za granie po sieci. Oto całe Splatoon 2 po ponad roku.

Discord: https://discord.gg/6j9XRQv

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Sugeruję poprawę tagów, odsyłam do artykułu odnośnie tagowania :)
Steem: #pl-praktycznie - Tagowanie

Congratulations @grarek12! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!