You are viewing a single comment's thread from:

RE: Komunikat Ministerstwa Prawdy nr 734: Jeśli Kaczyński mówi "jeśli"

in #reakcja2 years ago (edited)

Kiełbasa ma większe branie od mózgu. Każdy naród ma takich przywódców na jakich sobie zasłużył. O wolność należy walczyć na co dzień, a nie przez dwa tygodnie co cztery lata. I tak się to kończy gdy służy się słupkom zamiast obywatelom.