Ünteria.pl

in reakcja •  6 months ago

Bardzo to solidny portal, który wcale to, a wcale, nie robi nagłówków z premedytacją.
Dział BIZNES
U góry po prawej możecie państwo być na bieżąco z aferą Komisji Nadzoru Finansowego. Słusznie! I mówię to bez ironii, bardzo dobrze jest zajmować się sprawą tak ogromnej wagi. KNF, każdy wie o co i o jaki kraj chodzi.

Z nagłówka zaznaczonego na żółto, pierwszego od dołu, możemy się dowiedzieć, że jakiś POLSKI bank miał awarię techniczną.

Wisienka na torcie:
"Policyjne przeszukanie w siedzibie wielkiego banku!"
Czyżby znów coś się stało?
Owszem, ale nie w Polsce, tylko w Niemczech, a wielkim bankiem jest sztandarowy bank Niemiec: "Deutsche Bank".
Interia uznała, że w tym przypadku takie szczególiki nie są warte umieszczenia w nagłówku.

Chciałbym Was pożegnać przestrogą a'la Leszek Balcerowicz:
"Kapitał nie ma narodowości!"

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @prawdawtvmowili! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!