Normalnie dzicz.

in reakcja •  5 months ago 

Ja to tylko tu zostawię.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

chodzi o te dziki?

·

Oczywiście, choć teraz po deklaracji Komisji Europejskiej może chodzić o bobry, jenoty, żbiki, cokolwiek.