W piątek odbędzie się pogrzeb mjra Jerzego von Krüsensterna

in reakcja •  2 months ago  (edited)Pogrzeb hrabiego mjra Jerzego von von Krüsensterna ps. "Tom", zmarłego 27 lipca po godzinie 20, odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 13:40 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Na wieczną wartę odszedł niezłomny bohater, obrońca naszej Ojczyzny i po prostu dobry człowiek...

Mjr Krüsenstern urodził się w 1924 roku w Druskiennikach. We wrześniu 1939 roku, razem ze swoimi kolegami harcerzami, bronił polskiego Grodna. Później był aktywny w partyzantce w 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej, brał udział w bitwie pod Kałużówką. W 1945 roku został aresztowany przez UB w Tarnowie, jednak nie wykryto jest działalności konspiracyjnej i dzięki miejscowemu urzędnikowi, z którym współpracował w czasie okupacji niemieckiej, został z aresztu zwolniony. Przez okres PRL-u mjr Krüsenstern często nękany był przez Służbę Bezpieczeństwa. Prawnuk admirała Adama Johanna von Krüsenstern, spokrewniony za sprawą matki wywodzącej się z rodku O’brain De Lacy z angielskim domem królewskim był wielkim przyjacielem młodzieży, współtwórcą Muzeum Armii Krajowej im. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie i, aż do śmierci, prezesem Zarządu Głównego Niezależnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Cześć Jego pamięci!


Tekst opublikowany pierwotnie na portalu narodowcy.net

Narodowcy.net

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!