PILNE! Odwołano VII Pielgrzymkę Środowiska Narodowego w przewidzianym terminie

in #reakcja3 years ago


Coroczna pielgrzymka narodowców na Jasną Górę nie odbędzie się w przewidzianym terminie. Najprawdopodobniej zostanie ona przełożona na inny termin jednak organizatorzy nie podają jeszcze szczegółów.

Młodzież Wszechpolska opublikowała poprzez media społecznościowe informację, że mająca odbyć się w przyszłym tygodniu Pielgrzymka Środowiska Narodowego nie odbędzie się w ogłoszonym terminie. Powodem jest szerząca się pandemia koronawirusa.

,,Ciężko nam aktualnie przewidzieć rozwój wypadków, sytuacja jest rozwojowa, w związku z czym będziemy w kolejnych tygodniach informowali o terminie, w którym wydarzenie się odbędzie." - Piszą organizatorzy.
Oto oryginalny post opublikowany przez Młodzież Wszechpolską https://www.facebook.com/Wszechpolacy1922/photos/a.119858668650508/536234933679544/?type=3&theater

Tekst opublikowany pierwotnie na portalu narodowcy.net

Narodowcy.net

Sort:  

But the end of all things has drawn near. Therefore be sober-minded and be sober unto prayers.(1 Peter 4:7)

Question from the Bible, Does the Bible show any solutions on the current problems of mankind? [Part 1 of 2]

Watch the Video below to know the Answer...
(Sorry for sending this comment. We are not looking for our self profit, our intentions is to preach the words of God in any means possible.)


Comment what you understand of our Youtube Video to receive our full votes. We have 30,000 #SteemPower. It's our little way to Thank you, our beloved friend.
Check our Discord Chat
Join our Official Community: https://steemit.com/created/hive-182074

Głosowanie na siebie. Down-vote

SPAM! =Down-vote

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16470.49
ETH 1219.77
USDT 1.00
SBD 2.13