Narodowy głos kobiet - Rozpoczęła się akcja "W Imieniu Dam" [WIDEO]

in #reakcja3 years ago


Jak co roku w związku ze zbliżającym się dniem 8 marca, czyli dniem kobiet, ruchy narodowe, konserwatywne a przy tym kobiece organizują akcję "W Imieniu Dam". Akcja ta ma na celu pokazanie iż kobiety także mają swój głos i wkład w budowanie środowiska narodowego a także pokazanie sprzeciwu kobiet wobec feminizmu.

Z tej okazji dziś w sejmie w godzinach porannych odbyła się konferencja prasowa na której głos zabierały kobiety z różnych organizacji narodowych, w tym z Młodzieży Wszechpolskiej, Narodowej Organizacji Kobiet i Rot Marszu Niepodległości.

Konferencję prasową rozpoczął poseł na sejm IX kadencji, prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki, który oddał głos działaczce Młodzieży Wszechpolskiej Zofii Kulskiej.
8 Marca obchodzimy dzień kobiet, Młodzież Wszechpolska od kilku lat organizuje akcję "W Imieniu Dam". Chciałybyśmy tą konferencją rozpocząć cykl wydarzeń jaki będzie miał miejsce w najbliższy weekend organizowanych przez Młodzież Wszechpolską, oraz tygodnia kobiet organizowanego przez Narodową Organizację Kobiet. Akcja "W Imieniu Dam" pokazać że nie tylko środowiska feministyczne mówią głosem kobiet ale też środowiska narodowe chcą przekazać swoje wartości.
Następnie głos zabrała Kinga Deptuła, która również jest działaczką Młodzieży Wszechpolskiej:
Kobiety to organizatorki życia społecznego a także życia rodzinnego i zawodowego. My wykorzystujemy naszą słynną kobiecą wszechstronność czy wielozadaniowość. Wykorzystujemy to co jest nam dane, nasze uzdolnienia i dostępne narzędzia, nie boimy się przy tym łączyć z naszą wrażliwością. Tym samym nie boimy się pokazywać że łączenie wszystkich tych aspektów jest możliwe i owocuje na wielu płaszczyznach.
Dodała także:
Należymy do organizacji która w większości składa się z mężczyzn, ale przy tym nie zatracamy się, nie zatracamy swojej kobiecości, Wszechpolki to kobiety silne ale zarazem wrażliwe, rozsądne a przy tym delikatne. Wszechpolki są kobietami zorganizowanymi ale także takimi które potrafią połączyć to z delikatnością przy tym nie tracąc tego co najważniejsze - dobrego serca. W tym wszystkim nie chodzi o to żeby kobiety były lepsze, silniejsze, ważniejsze od mężczyzn, tu chodzi o to żebyśmy się wzajemnie uzupełniali.
W ciągu najbliższych dni w związku z akcją odbędzie się pikieta mająca być przeciwieństwem organizowanej tego samego dnia feministycznej "Manify". Wszystkie szczegóły przebiegu akcji można znaleźć na stronie Facebookowej akcji. Zapraszamy do obejrzenia całości konferencji prasowej: https://www.facebook.com/Wszechpolacy1922/videos/vb.119617345341307/192774548682856/?type=2&theater

Źródło: Facebook

 

Tekst opublikowany pierwotnie na portalu narodowcy.net

Narodowcy.net

Sort:  

According to the Bible, God is everywhere: Fact or Fiction.

Watch the Video below to know the Answer...

(Sorry for sending this comment. We are not looking for our self profit, our intentions is to preach the words of God in any means possible.)


Comment what you understand of our Youtube Video to receive our full votes. We have 30,000 #SteemPower. It's our little way to Thank you, our beloved friend.
Check our Discord Chat
Join our Official Community: https://steemit.com/created/hive-182074

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16947.36
ETH 1265.50
USDT 1.00
SBD 2.15