MSWiA zarejestrował kościół udzielający małżeństw osobom LGBT

in #reakcja3 years ago


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wpisał w styczniu bieżącego roku do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych Reformowany Kościół Katolicki. Wspólnota ta udziela ślubów parom jednopłciowym.

Reformowalny Kościół Katolicki mieści się w gruncie starokatolicyzmu. Nie uznaje reformacji i przyjmuje wiarę Kościoła pierwszego tysiąclecia, Nie zgadza się z prymatem papieża, uznaje ich tylko za biskupów Rzymu. Jak podkreśla ksiądz Tomasz Puchalski dla "Rzeczpospolitej" jego kościół pamięta o uwzględnianiu "nauki" w nauczaniu:

Wierzymy w to, że nauka jest elementem, który musimy uznawać w naszej doktrynie. Nauka nie odrzuca kwestii zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, choć nie jest w stanie tego potwierdzić. Za to mówi wyraźnie, że istnieje coś takiego, jak tożsamość seksualna. Nie możemy oszukiwać rzeczywistości - ksiądz Tomasz Puchalski.
Duchowny Reformowalnego Kościoła Katolickiego wyjaśnia również dlaczego błogosławi małżeństwom jednopłciowym:
Punktem wyjścia jest dla nas chrześcijańska nauka o Trójcy Świętej. Mówi ona, że istnieje jeden Bóg w trzech osobach. Każda jest inna, ale dzielą ze sobą bóstwo. Jeśli jako ludzie jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, to jesteśmy tak jak on osobami. Istnieje więc jedna ludzkość, która składa się z wielu osób, które są sobie równe, tak jak osoby w Trójcy Świętej. Nie możemy nikogo dyskryminować, bo ma inną tożsamość
Duchowni odprawiają msze przed paradami LGBT w Poznaniu i Zielonej Górze. Decyzja MSWiA kierowanego przez polityków tzw. konserwatywnych z Prawa i Sprawiedliwości powinna być szokiem dla jej wyborców. Jednocześnie ministerstwo uspokaja "związki małżeńskie zawarte w Reformowanym Kościele Katolickim nie wywołują żadnych skutków cywilno-prawnych". Czas pokaże do jakich decyzji posunie się dalej "prawicowy" rząd. źródło: rp.pl

Tekst opublikowany pierwotnie na portalu narodowcy.net

Narodowcy.net

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16962.48
ETH 1259.45
USDT 1.00
SBD 2.16