Francuski nacjonalista Le Pen opuszcza Europarlament

in reakcja •  last month 


Jean-Maria Le Pen wygłosił 17 kwietnia ostatnie przemówienie w Europarlamencie. Polityk przez 30 lat był Europosłem. Owację na stojąco, po ostatnim przemówieniu zgotowali mu członkowie Frontu Narodowego.

Le Pen był przez 40 lat parlamentarzystą. 3o lat spędził w Parlamencie Europejskim. Postanowił zakończyć karierę w Brukseli, aby dokończyć drugą część swojej biografii. W rozmowie z mediami, że nie żałuje podjętej decyzji, ale mógłby spędzić kolejną pięcioletnią kadencję. Zaznaczył również, że Parlament Europejski nie ma żadnych uprawnień, aby powstrzymać projekt federalizacji kontynentu europejskiego. Polityk podkreśla, że decydujący głos ma Rada Europejska, dlatego tegoroczne wybory niewiele zmienią w układzie politycznym. Nawet przy rekordowym udziale sił eurosceptycznych.

Podczas swojego ostatniego przemówienia skrytykował elity europejskie. Według nacjonalisty są głusi i ślepi, a ich potomkowie będą ich wyklinać. Po zakończeniu mowy owację na stojąco zgotowali mu członkowie Frontu Narodowego, mimo, że Jean-Maria Le Pen jest konflikcie z partią swojej córki. źródło: nacjonalizm.wordpress.com

Tekst opublikowany pierwotnie na portalu narodowcy.net

Narodowcy.net

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @narodowcy.net! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 100 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 250

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!