Feministyczny rząd Finlandii ma problemy z podejmowaniem zdecydowanych decyzji

in #reakcja3 years ago


Feministyczny rząd Finlandii, pod przewodnictwem Sanny Marin ma duże problemy z podejmowaniem zdecydowanych decyzji, które są zrzucane na niższe szczeble administracji państwowej. Z tego też powodu epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 rozwija się coraz szybciej.

W lutym, przedstawicielki lewicowego Fińskiego rządu bagatelizował sprawę szerzącej się na całym epidemii SARS-CoV-2, ich zdaniem epidemia miała ominąć Finlandię. W tym czasie w Finlandii były już 2 potwierdzone przypadki zarażenia się wirusem, dziś jest to już ponad 300 osób, jedna osób chorych może być znacznie więcej ze względu na wciąż funkcjonujące zaostrzone kryteria dotyczące przeprowadzania testów w tej sprawie.

Pierwsze działania jakie podjął rząd skrajnej lewicy miały miejsce dopiero w ubiegły czwartek, ogłosił jednocześnie że nie jest możliwe powstrzymanie epidemii. Co najbardziej bulwersuje to niektóre zalecenia rządu dla obywateli, które mogą doprowadzić do jeszcze szerszego rozprzestrzenienia się epidemii. Ludziom mającym objawy zarażenia zalecono udać się do lekarza rodzinnego który ma zadecydować o wizycie u specjalisty. Osoby udające się do lekarzy zwyczajnie zarazić kolejne osoby. https://twitter.com/nabukudurriusu1/status/1239973002340524033 W Fińskich mediach nie ustaje krytyka dla działań, a może raczej ich braku, ze strony rządu skrajnej lewicy. Piszą o tym że Sanna Marin i jej ministrowie nie potrafią zrozumieć, przedstawianych im przez ekspertów, raportów dotyczących epidemii. Rząd nie jest przez to w stanie podjąć żadnych kroków mających załagodzić skutki epidemii, dlatego też odpowiedzialność zrzucana jest na samorządy, szkoły czy pracodawców. Ministrowie natomiast nie mają zamiaru wychodzić przed szereg i czekają aż ktoś inny zajmie się problemem. Pokazem niekompetencji premier rządu była wypowiedź uzasadniająca zakaz zgromadzeń powyżej 500 osób. Premier stwierdziła że decyzję podjęła na podstawie przeczucia. Źródło: Autonom.pl

Tekst opublikowany pierwotnie na portalu narodowcy.net

Narodowcy.net

Sort:  

He said, 'Stop doing wrong things and turn back to God! The kingdom of heaven is almost here.'(Matthew 3:2)

Bro. Eli Challenges Atheism Belief, There is No God

Watch the Video below to know the Answer...
(Sorry for sending this comment. We are not looking for our self profit, our intentions is to preach the words of God in any means possible.)


Comment what you understand of our Youtube Video to receive our full votes. We have 30,000 #SteemPower. It's our little way to Thank you, our beloved friend.
Check our Discord Chat
Join our Official Community: https://steemit.com/created/hive-182074

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16409.67
ETH 1211.29
USDT 1.00
SBD 2.13