You are viewing a single comment's thread from:

RE: PRZEZ LATA WMAWIANO NAM POLITYKĘ WSTYDU I KOMPLEKSY NARODOWE. DZIŚ MÓWIMY: "DOŚĆ!"

in #reakcja4 years ago

A czy zauważyłes zatrudnianie na etacie przez MON pracownika am. wywiadu, zmianę premiera i wejscie na polski rynek JP Morgan i Goldman Sachs czy prawdziwe pochodzenie am. gazu ? Radzę mieć oczy szeroko otwarte