Yes cannons communism!

in #reakcjalast year

Screenshot_2020-02-11 WłodzimierzCzarzasty 📚📖 #Lewica on Twitter Mama dziś skończyła 90 lat Córka upiekła bezę Ja bezę zj[...].png

Towarzysze! Oto tow. Czarzasty w jednym szczerym tłicie, w trzech prostych zdaniach streścił teorię zawartą w 55 tomach dzieł Lenina. Cała wiedza na jednym obrazku. Tak właśnie działa komunizm. YES CANNONS COMMUNISM!