Komunikat Ministerstwa Prawdy nr 739: Koronawirus

in #reakcjalast year

Polska wciąż bez koronawirusa. Epidemię mają już Włosi, Niemcy, Francuzi a nawet Rumunii. W kaczystowskiej Polsce natomiast wciąż nie ogłoszono pierwszego przypadku zachorowania. Na szczęście lud pracujący miast i WSI przejrzał zbrodnicze plany Kaczyńskiego zmierzające do wykończenia nerwowo polskich Demokratów. Nie od dziś przecież wiadomo, że od dawna wyczekują oni jakiejś plagi, niczym wyzwolenia przez Armię Czerwoną. Partia jednak nie śpi. Udowodniła to w szczerym, prostym twicie tow. Kidawa-Błońska: "Wzywam premiera Morawieckiego i rząd do ujawnienia prawdy o przypadkach koronawirusa w Polsce. Bezpieczeństwo Polek i Polaków jest najważniejsze." Tak, te słowa, dodały otuchy masom robotniczym, które w akcje radości zaczęły masowo wykupywać produkty w sklepach. Prawdziwą odwagą jednak wykazał się tow. Robert Biedroń, który nie mogąc kupić wirusa na Ali Express postanowił osobiście wybrać się po niego do Chin. Podróż już się zakończyła a efekt jest równie imponujący jak rezygnacja z mandatu europosła. By żyło się lepiej!

Coin Marketplace

STEEM 0.46
TRX 0.06
JST 0.046
BTC 39894.55
ETH 2294.65
USDT 1.00
SBD 6.74