You are viewing a single comment's thread from:

RE: Komunikat Ministerstwa Prawdy nr 721: Pedofilia w bezpiece

in #reakcja2 years ago

Z tymi TW Pedofilami to sprawa może wyglądać trochę inaczej niż się ludziom wydaje. Rzeczywiście grupa TW księży w podejrzanie dużej części pokrywa się z grupą pedofilów-księży - stąd ludzie wnioskują, że księża są czyści, a pedofilów do kleru wprowadzał aparat, żeby zaszkodzić Kościołowi.
Inny możliwy powód korelacji podaje ks. Isakowicz-Zalewski - i przypuszczalnie ma rację, nie ma powodu, żeby mu nie wierzyć.