Ta banderowska zuchwałość to zasługa (prawie) wszystkich naszych polityków

in reakcja •  9 months ago

To przez urojenia o międzymorzu, buforze i strategicznym partnerstwie Polska poparła właśnie takich ludzi , jak ci w maskach i dresach. Pamiętam, jak mądrale w TV mówili, że banderyzm nie jest antypolski, bo naziole pomstowali wtedy innym sąsiadom i że to już nie wróci, co było przed wojną, że Ukraińcy nas teraz kochają.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

I just upvoted You! (Reply "STOP" to stop automatic upvotes)