radiator pikeun niiskeun mesin

in #radiatorlast year

Sacara umum, fungsi radiator dina motor memang salaku coolant mesin. Panas nu dihasilkeun ku mesin bakal diserep ku cairan atawa radiator coolant sirkulasi ngaliwatan jaket cai dina silinder jeung sirah silinder. Saterusna, cairan panas ieu bakal kadorong atawa disedot kana radiator. Dina komponén ieu dijieun tina loba pipa leutik, cairanana bakal dispersed. Kusabab seueur sirip anu diliwatan ku angin, suhu otomatis turun. Lajeng, cairan nu leuwih tiis bakal spin deui kana mesin.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 27018.77
ETH 1728.55
USDT 1.00
SBD 2.69