Sort:  

Ja właśnie zauważyłem w ostatnim poscie @jacekw że jeden z polskich witnessów oddał głos na ngc aka bernie sanders (ten co jednym botem spamuje komentarze a drugim botem głosuje na ten spam z wielu swoich kont) dzięki czemu cała VP wraca do niego. Shit! Jeżeli witnessi tolerują takie zachowania a wręcz wspierają swoim głosem to być może jedynym sposobem na walkę z tym jest tworzenie własnych kółek jak Qurator czy sp-group.

Uważam, że nie ma nic złego w tym, że ludzie o podobnych poglądach się zrzeszają. To dosyć naturalne, szczególnie że siła grupy jest zwykle większa niż prosta suma zasobów dostarczanych przez członków. A skoro z kimś łączy nas wspólnota poglądów czy opinii to chyba naturalne jest, że chętniej takiego kogoś wspieramy.

A skoro o grupach mowa to nie ma też nic ani złego, ani dziwnego w tym, że tworząc własne grupy ludzie izolują się od tych, z którymi z takich czy innych względów im nie jest po drodze - to znacznie zdrowsze zachowanie moim zdaniem, niż udawanie fałszywej życzliwości w imię utrzymywania fikcyjnej jedności.

Marzy mi się to by stać się niezależnym od humorków jakie panują na #polish i mieć pewność, że dobry post zostanie odpowiednio nagrodzony.

A jakie humorki panują na polish?

Mnie dziwi przywiązywanie aż tak wielkiej wagi do tego czy ktoś na nas zaczął / przestał głosować. Jego głos, jego sprawa. Każdy ocenia czym jest wartościowa treść "po swojemu". Każdy przegląda swój wycinek Steema zgodnie ze swoimi preferencjami / zainteresowaniami. Mam nadzieję, że nikt też nie analizuje tego, że ja głosowałem 5 razy z rzędu, a potem 2 razy nie :D

Ja widzę, tę sytuację trochę tak :D
A: Dobra słuchajcie, zebraliśmy się tutaj w grupie, będziemy się wspierać, głosować głównie na treści z naszego kręgu, będzie fajnie.
B: Eee, pozamykali się w tej grupie i głosują na siebie, to ja chyba nie będę na nich głosował
A: B przestał na nas głosować! Olaboga!

Różne nie jest odpowiedzią, ale "niech będzie".

A Ty do której klasy chodzisz? :D

Raczkuję ;D

Moim zdaniem to jedna z fajniejszych inicjatyw tego typu :-)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by pibyk from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Ciekawe, ale chyba nie dla początkujących 😀👍

Dla wszystkich ;)

Nawet bardziej dla początkujących - 4 steemy to niewielka kwota, a masz gwarantowane głosy, co w przypadku poczatkującego użytkownika jest chyba ważniejsze niż dla kogoś, kto już ma tutaj ustaloną reputację.

Hi @pibyk!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 4.686 which ranks you at #1474 across all Steem accounts.
Your rank has dropped 15 places in the last three days (old rank 1459).

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 516 contributions, your post is ranked at #75.

Evaluation of your UA score:
  • Some people are already following you, keep going!
  • The readers appreciate your great work!
  • Good user engagement!

Feel free to join our @steem-ua Discord server

YOU JUST GOT UPVOTED

Congratulations,
you just received a 15.28% upvote from @steemhq - Community Bot!

Wanna join and receive free upvotes yourself?
Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

This service was brought to you by SteemHQ.com