Sort:  

@aknur thank you for the explanation though...

If you dont make mistakes, you are not working hard enough problems. And that's a big mistake. Frank Wilczek

Merhaba dostum, yazını beğendim. Biz türkler şu zamanlar sitede parmakla sayılabilecek kadar az kişiyiz. Bu nedenle birbirimizden haberdar ve destek olmak için seni takibe aldım. sende alırsan sevinirim :)

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.040
BTC 30175.17
ETH 2009.56
USDT 1.00
SBD 2.38