Knut

in #qknut2 years ago

Knut (Disyembre 5, 2006 - Marso 19, 2011) ay isang polar bear na ipinanganak sa Berlin zoo Zoologischer Garten Berlin ngunit tinanggihan ng kanyang ina Tosca. Ang kanyang kambal na kapatid na lalaki o kapatid na babae ay namatay pagkatapos ng apat na araw. Ang tagapag-alaga ng hayop na si Thomas Dörflein (namatay noong Setyembre 2008) ay pinananatiling buhay ni Knut. Ngunit noong Sabado, Marso 19, 2011, nalunod si Knut sa tubig ng kanyang pamamalagi. Ang mga bisita ng zoo ay nagtala sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Si Knut ay patuloy na magsulid sa walang hanggan at pagkatapos ay nahulog sa tubig at nabuwal. Pagkatapos ng seksyon na ito ay lumitaw na Knut ay sumuko sa isang impeksiyon ng virus, ang utak ng polar bear din naapektuhan. Noong 2015 ay inihayag na ang polar bear ay may isang pambihirang sakit na autoimmune, anti-NMDA receptor encephalitis. Ang sakit na ito ay nakarating lamang na diagnosed na sa mga tao, sa unang pagkakataon noong 2007. Ang sakit na autoimmune na ito ay naging sanhi ng Knut na magkaroon ng impeksiyon sa utak na humantong sa isang epileptik na pag-agaw. Si Knut ay apat na taong gulang lamang.

Ang polar bear ay pinalaki ng tagapag-alaga na si Thomas Dörflein. Sa una ay may mga ulat na ang mga hayop aktibista ginusto upang ilagay ang mga hayop upang matulog dahil sa kanilang naisip na Knut ay mamaya ipakita nabalisa, antisocial na pag-uugali dahil hindi siya lumaki sa isang pangkat ng mga polar bear. Ang mga mensaheng ito ay hindi napatunayan at sinabi ng mga aktibistang hayop na ang mga mensahe ay batay sa hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, naging totoong makatotohanang ipalagay na ang Knut ay maaaring magpakita ng abnormal na pag-uugali sa ibang pagkakataon sa isang tiyak na kahulugan. Noong Oktubre 2010, lumitaw ang mga ulat na natakot si Knut sa iba pang mga polar bears. Ang mga magulang ni Knut ay mahina at malapit na may kaugnayan sa mga hayop ng zoo. Ito ay malamang na hindi nagpapabuti sa kalusugan ng mga mandirigma na ipinanganak na bihag.

Sort:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @quenty.