Friesland

in #qhis2 years ago

Ang kaluwalhatian ng Friesland ay lumitaw noong 1524 nang kinuha ni Emperador Charles V ang Friesland.

Noong 1580, karamihan sa Friesland ay kasama sa Union of Utrecht. Pagkatapos ay tinukoy ang rehiyon bilang isang "pangkalahatang kaluwalhatian" o kaluwalhatian ng Friesland. Dahil sa mga panloob na dibisyon, ang Friesland ay kasama sa tipan bilang ikalimang ranggo, sa likod ng Utrecht. Si Willem van Oranje ang naging unang tagapagtaguyod.

Ang mga estado ng Friesland ay binubuo ng mga kinatawan mula sa tatlumpung grietijen at mula sa labing-isang Frisian na mga lungsod: Stavoren (1118), Harlingen (1234), IJlst (1268), Leeuwarden (1285), Dokkum (1298), Bolsward (1455), Hindeloopen (1372), Franeker (1374), Workum (1399), Sloten (1426) at Sneek (1456).

Mula noong 1584, ang mga stadman ay mga miyembro ng bahay ng Nassau, mula 1702 din ng Oranje-Nassau, nang ang pamilyang Frisian na Johan Willem Friso ay namana ang pamagat ng Prinsipe ng Orange mula sa walang anak na Dutch stadholder na si William III. Sa ibang pagkakataon ang mga Oranges ay gagamitin ito bilang batayan para sa kanilang paghahabol sa paghahari sa Netherlands, kabilang ang Friesland.

Noong Hulyo 29, 1585, si Willem Lodewijk ng Nassau-Dillenburg ay nagtatag ng isang unibersidad para sa (mga Calvinist) na mga pastor sa Franeker. Pinili si Franeker upang hindi maging masyadong mahalaga si Leeuwarden. Noong 1645 ang Admiralty ng Friesland ay inilipat mula sa Dokkum patungong Harlingen.

Sa kapayapaan ng Münster noong 1648, ang Friesland ay naging isang rehiyon ng Republika ng Pitong United Netherlands.

Sort:  

You got a 96.43% upvote from @luckyvotes courtesy of @quenty!