Florence Harding

in #qfh2 years ago

Florence Mabel Kling DeWolfe Harding (Agosto 15, 1860 - Nobyembre 21, 1924) ang asawa ng Pangulo ng Estados Unidos na si Warren G. Harding at unang babae ng bansa sa pagitan ng 1921 at 1923.

Siya ang anak na babae ni Amos Hall Kling, ang pinakamayamang lalaki sa nayon at isang matagumpay na negosyante at kanyang asawa na si Louisa Bouton Kling. Sa edad na 19 tumakas siya mula kay Henry DeWolfe at nag-asawa sa kanya. Sila ay mga kapitbahay at sila ay mga kaibigan mula pagkabata. Gayunpaman, walang opisyal na dokumento ang natagpuan upang kumpirmahin ang kanilang kasal, kaya may pagdududa na kailanman sila ay tunay na kasal. Sila ay may isang anak, si Marshall Eugene DeWolfe (1880-1915), ngunit iniwan ni Florence ang kanyang asawa dahil nagastos siya ng masyadong maraming pera at isang seryosong inumin. Sila ay diborsiyado noong 1886 at ipinagpatuloy ang pangalan ng kanilang panganganak.

Sort:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @quenty.

You just received a 45.03% upvote from @honestbot, courtesy of @quenty!
WaveSmall.gif